Produkt indsigt

E-bøgernes opbygning

Hvis den besøgende har købt flere end én e-bog fra scoretips.dk, vil læseren sandsynligvis lægge mærke til overlapningerne af viden fra den ene e-bog til den næste, som skyldes at de forskellige emner i nogle tilfælde er nært relaterede.

Tager vi udgangspunkt i modellen ovenfor, ser vi fire cirkler, som hver repræsenterer en e-bog fra scoretips.dk.
De steder, hvor cirklerne overlapper hinanden, og som er markeret med gråt, illustrerer viden, der er gengivet i flere af e-bøgerne.

Det kan desværre ikke undgås, at overlappende information forekommer engang imellem, da alle emnerne omhandler relation mellem kønnene.
Hvis den besøgende ikke er glad for denne fremgangsmåde, anbefales det, at læseren kun køber én bog.
Der vil muligvis også være viden, som bliver gentaget i bøgerne for at understrege vigtigheden af den pågældende information.

Har læseren kommentarer eller alternative måder til at fremlægge denne nedskrevne viden på, er du velkommen til at kontakte Scoretips.dk.