Levering

Dette afsnit omhandler leveringsformen som Scoretips.dk benytter til at sende sine produkter til kunderne, som har købt en e-bog på websiden.

Alle E-bøger leveres i PDF form

Alle produkterne som man kan købe på scoretips.dk, består af elektroniske bøger (e-bøger), som bliver tilsendt til kunden i filformatet PDF.

Tilsendelse af produktet

Når man har betalt for produktet, vil man have muligheden for at kunne downloade e-bogen på den online kvittering.
Derudover vil produktet også blive tilsendt til ens e-mail, hvor man også kan downloade e-bogen på e-posten.

Man modtager ikke et fysisk produkt

Som nævnt tidligere, får man bogen tilsendt i filformat.
Det betyder at man ikke modtager et fysisk produkt af bogen.